Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Finansskat letter Danmarks EU-bidrag med 1 mia. euro

23. Mar. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

23.03.2012 Det danske bidrag til EU kan blive skåret ned med 1 milliard euro (næsten 7,5 milliarder kroner), hvis EU indfører en skat på finansielle transaktioner. EU-Kommissionen offentliggør nu beregningerne over, hvad de 27 lande tjener på en skat, så bidragene til EU bliver mindre. I gennemsnit bliver besparelsen på 50 procent, skønner EU-Kommissionen.

Danmark betaler årligt omkring 18 milliarder kroner til EU’s budget. Udbetalinger fra strukturfondene sendte i 2010 11,4 milliarder den anden vej, og det danske. EU-Kommissionen skønner, at en afgift på 0,1 procent på handel med aktier og obligationer og 0,01 procent på de særlige derivater vil give en indtægt på 81 milliarder euro i 2020.

EU-Kommissionen foreslår, at EU beholder to-tredjedele af beløbet, mens landene beholder resten eller 27 milliarder euro.

EU-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, sagde allerede i går på en konference i Europa-Parlamentet, at en skat på de finansielle transaktioner kunne halvere medlemslandenes bidrag til EU. Flere deltagere og heriblandt formanden for Folketingets EU-udvalg, Eva Kjer Hansen, V, ønskede flere oplysninger og herunder beregninger på, hvad det betød for de enkelte lande.

Kommissionen kommer nu med sine vurderinger. Beregningerne, der ligger til grund, er imidlertid allerede blevet kritiseret fra britisk side for ikke at tage alle forhold med og bygge på vurderinger af en ukendt udvikling.

Selv om London har det klart største finansmarked, viser Kommissionens beregninger, at Frankrig får en klart større gevinst. Frankrig kan i 2020 få nedbragt sit EU-bidrag med 8,8 milliarder euro, Tyskland med 10,7 milliarder, mens Storbritannien blot tjener 7,7 milliarder euro i en besparelse på indbetalingerne gennem skatten.

Tysklands nettobidrag til EU’s budget var i 2010 på 9,2 milliarder euro (68,5 milliarder kroner), mens Storbritannien betalte 5,6 milliarder euro netto og Grækenland havde et overskud på betalingerne på 3,6 milliarder euro, Spanien 4,1 milliarder euro og Polen 8,4 milliarder euro.

EU-Kommissionen og også Europa-Parlamentet ønsker at øge EU’s egne indtægter for at undgå diskussionerne om, hvad landene direkte indbetaler og får igen fra EU. Traktaten siger, at EU først og fremmest bygger på egne indtægter. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.