Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

07.03.11 Politisk tvekamp før topmøder i EU om krisen

07. Mar. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det politiske centrum-venstre og centrum-højre ser vidt forskelligt på den politik, der skaber den økonomiske genopretning i Europa. På to møder i hver sin del af Europa lagde det konservative Europæiske Folkeparti, EPP, i Helsingfors og de europæiske socialister, PES, i Athen deres udspil frem, før stats- og regeringslederne i eurogruppen mødes i Bruxelles på fredag og EU har sit traditionelle forårstopmøde i Bruxelles den 24. og 25. marts.

Mens EPP i et oplæg på fem punkter lægger vægt på en konkurrencepagt, der skaber vækst gennem strukturelle reformer i landene og konsoliderer budgetter, fremhæver PES, at nok skal konkurrenceevnen styrkes, men der skal en helt anden socialt ansvarlig politik til. PES’ oplæg er baseret på, hvad der hedder solidaritet, fairness, ligebehandling også mellem kønnene og ansvarlighed.

Følges oplægget, vil det efter beregninger i PES skabe 8 millioner job i forhold til de konservatives politik, og den sociale samhørighed vil øges, mens den konservative linje, der dominerer Europa, vil øge forskellene i samfundet.

- Folk i Europa fortjener at forstå, at der er et klart valg mellem de måder, den europæiske union udvikler sig på. Den konservative plan vil kun øge arbejdsløsheden. Folk skal huske, at det ikke er Europa, man skal give skylden, men det konservative flertal, udtalte formanden for PES, fhv. statsminister Poul Nyrup Rasmussen, efter mødet.

PES-oplæg med job, socialt fremskridt og orden i økonomi

Det socialistiske oplæg erkender, at EU-landene må indrette sig på en krisepolitik, der har en øget konkurrenceevne som mål. Men det skal ikke ske ved at skære i lønninger og sociale levestandarden, sådan som både det fransk-tyske oplæg til en konkurrencepagt og EU-kommissionen økonomiske oplæg taler for. Derimod må der skabes en erhvervspolitik, der fremmer både EU’s og nationale regeringers investeringer i produktionen.

Oplægget taler ikke om en konkurrencepagt, men om en Europæisk Beskæftigelses og Social Fremskridtspagt. Ligestillingen er en prioritet, og der skal investeres i uddannelse, efteruddannelse og innovation. Arbejdsintensive sektorer skal styrkes såsom den grønne sektor og sundheds- og plejesektoren.

Ungdomsarbejdsløsheden har også en høj placering inden for de områder, som PES vil bekæmpe gennem en særlig indsats med en aktiv arbejdsmarkedspolitik.

En afgift på finansielle transaktioner og også grønne afgifter kan styrke finanserne. Alene en afgift på de finansielle transaktioner kan give 200 milliarder euro om året.

Fælles indsats – koordinering af også finanspolitikken

Eurolande har særlige problemer, fordi spekulanter skaber konflikter, og det bringer lande ud i særlige kriser med dyre lån. PES lægger op til, at der må skabes en særlig samhørighed i eurozonen. De rentesatser, som lande betaler for lån, må tages op, og det må også de stramme krav til landenes politikker. Særlige euro-obligationer er en del af løsningen. Også PES lægger op til, at der må ske en bedre koordinering af landenes økonomiske politikker og herunder både budget- og skattepolitik.

PES angriber det konservative Europa, men siger intet om, hvordan det vil forholde til den politiske koordinering, hvis det stadig er konservative regeringer, der er ved roret i landene. Derimod hedder det, at EU er en fantastisk mulighed for borgerne og landene. Samarbejde, solidaritet og EU’s budget har et enormt potentiale for job og økonomien. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.