Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

11.11.09 Eurogruppe og ECOFIN ønsker reformer på arbejdsmarkedet

11. Nov. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Mandag var det de 16 eurolandes økonomi- og finansministre, der tog det op. Tirsdag var det de samlede 27 EU-landes økonomi- og finansministre, der på deres møde i ECOFIN i Bruxelles fulgte op med skærpet opmærksomhed om arbejdsmarkedet under den økonomiske genrejsning.

Længst gik ministrene fra euro-landene, der kom ind på hele lønpolitikken. Viceformanden, den spanske finansminister Elena Salgado, understregede på et efterfølgende pressemøde, at der burde være overensstemmelse mellem udviklingerne i lønningerne og udviklingen i produktiviteten.

Ministrene ser beskæftigelsen som et stigende problem. Arbejdsløsheden ventes at stige til 11 procent i 2011. Det er fire procentpoint mere end i sommeren 2008.

Modeller for flexicurity med et mere fleksibelt arbejdsmarked og også en sikkerhed for de ansatte er stadig det våben, ministrene vil styrke for at bekæmpe ledigheden.

Behovet for reformer bliver større i takt med, at de nuværende støtteordninger aftrappes. Ministrene ser den aktive arbejdsmarkedspolitik som en af løsningerne og peger især på livslang læring. De ansattes fleksibilitet gennem uddannelse er et nøglepunkt, så lønmodtagere er klar til at følge med, når job ændrer sig i takt med den teknologiske udvikling og nye krav til jobbene.

Euroministrene diskuterede også udviklingen i befolkningens sammensætning, hvor især Italien og Spanien får problemer, fordi de er lande, hvor der for alvor bliver mange ældre og færre unge. Mens der i dag er voldsom arbejdsløshed, kan der i fremtiden blive behov for arbejdskraft.


Svensk krav om beslutning om finansovervågning

På ECOFIN-mødet understregede den svenske finansminister, Anders Borg, at EU nu må få vedtaget det system til finansovervågning, der har været diskuteret længe. Endnu mangler detaljerne, og især Storbritannien er uenig i den magt, som systemet får til at gribe ind i de enkelte landes finanssystemer. Briterne ønsker, at overvågningssystemet blot koordinerer og indstiller, men ikke kan gribe ind.

Anders Borg sagde på et pressemøde efter diskussionen, at hvis der ikke kom en afklaring i december på topmødet, så havde man ikke lært noget af krisen.

Diskussionen kom, da de 27 landes ministre drøftede, hvordan de kommer ud af krisen og af med de ordninger for støtte, der er i dag.

Ministrene er enige om, at støtten må fortsætte for fremme væksten og hindre, at arbejdsløsheden løber løbsk. Men de er ikke enige om, hvornår landene igen følger reglerne for vækst- og stabilitetspagten og holder underskud på budgetter under tre procent.

Den franske finansminister, Christine Lagarde, sagde efter mødet, at det bliver umuligt at få underskuddet ned før i 2013, og at det endog kan være svært at få det derned i 2014.

Kommissionen kommer i dag med en rapport om underskuddene i Frankrig, Irland, Grækenland og Storbritannien. Det ventes, at der her kommer henstillinger om, at få styr på økonomien.

EU-kommissær Joaquin Alminia, sagde dog efter ECOFIN-mødet, at alle lande bliver behandlet ens i forhold til henstillinger for ikke at få underskud ud af verden. Men til det at blive behandlet ens hørte, at man også så på landenes forskellige forudsætninger.


Kontrol med banker

Christine Lagarde ønsker ifølge BBC, at EU holder fast i kontrollen med bankerne, og at der er konkurrence mellem dem. Hun frygter, at der udvikler sig nye monopoler.

Frankrig er gået i spidsen med krav om bankers ordninger med bonus. Efter store protester fra flere banker er der nu vedtaget et system, så der er loft over ordningerne. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.