Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

03.11.08 EFS: Vi må ikke svigte den virkelige økonomi!

04. Nov. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Efterårsrapporten 2008 fra europæisk fagbevægelse (EFS) om den økonomiske situation lyder på alarm for den virkelige, "reelle" økonomi. Økonomien vil fortsætte nedad i løbet af næste år, og arbejdsløsheden vil stige, mener EFS. Og når inflationen samtidig forventes at falde hurtigt, skal det politiske system være klar til en ekspansiv kurs, så man kan undgå at blive fanget i deflation efter japansk mønster. EFS kræver derfor, at både finans- og pengepolitikken bliver ekspansiv: Der skal investeringer til for at få gang i en modernisering af økonomien, og det skal følges af mærkbare rentesænkninger.

Europæiske regeringer og centralbanker forsøger at redde den finansielle sektor med direkte støtte og lavere rentesatser. Det finder EFS er nødvendigt. Men den reelle økonomi har også hårdt brug for redningsplaner. Målene for økonomisk aktivitet, efterspørgsel og beskæftigelse kræver øjeblikkelig indgriben. Ellers vil fald i produktionen skade de initiativer, som er gjort for at redde bankerne og skubbe inflationen hurtigt nedad, og derved øges risikoen for, at inflationen bliver negativ, og økonomien dermed kommer ind en deflationsfælde.

EFS advarer stærkt de europæiske politikere om at undgå de fejltagelser, som Japan tidligere har gjort:

  • Rentesænkningerne skal komme hurtigt, så de er med til at forhindre, at inflationen går mod nul,
  • vild lønfleksibilitet nedad skal undgås, ellers er det med til at skubbe inflationen mod nul,
  • usikre ansættelsesforhold, som skader de ansattes forhandlingsposition, er endnu en en faktor som kan give deflation,
  • stramninger af finanspolitikken bør undgås, og det offentlige må tage større finansielt ansvar, så det kan være med til at udligne nedgangen i den private gældsætning.
EFS: Vi har brug for en hurtig finanspolitiske ekspansion gennem nye investeringer. Det vil kunne modgå lidt af presset på den økonomiske aktivitet i 2009. Pengepolitikken skal støtte finanspolitikken med betydelige rentesænkninger. Derfor ønsker EFS en ny, stor Europæiske Investeringsfond, som kan være et attraktivt sted for opsparing fra hele verden og kanalisere disse midler ind i investeringer i Europa.

John Monks, EFS generalsekretær kalder på engelsk faren for et tredobbelt D-scenario: Nedbringelse af gæld (dept reduction) i stedet for ekspansion vil føre mod depression, der igen vil føre til deflation, og derfra tilbage mod større gæld. Vi har brug for stærkt lederskab fra Kommissionen, Rådet og centralbankerne at undgå dette scenario for enhver pris.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.