Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

29.09.08 EFS efterlyser fairness og handling i finanskrisen

29. Sep. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

- Lad os få det helt klart frem. Denne krise er forårsaget af grådighed og uforsvarlighed på Wall Street, i London og i andre finanscentre. Erfarne bankfolk tillod spekulation i den store målestok i investeringer, de selv forstod dårligt. Spekulanter har opildnet til de store stigninger i priserne på energi, fødevarer og råvarer. Taberne er mange og heriblandt de almindelige lønmodtagere i industrien og mere generelt pensionister, familier, folk og firmaer, der har behov for kapital, og os alle, når vi som skatteydere skal redde bankerne.

Sådan hed det på den europæiske fagbevægelse, EFS’s årlige sommerskole, der i weekenden samlede faglige ledere i det europæiske finanscenter London. I det britiske TUC’s bygning kun få hundrede meter fra British Museum, hvor Karl Marx skrev ”Kapitalen”, tordnede de faglige organisationer mod de spekulanter, der fik finanshuse til at skælve, og også i weekenden fik regeringer til at rykke ud med nationaliseringer og delvise nationaliseringer af både den britiske Bradford & Bingley og i Bruxelles af den belgisk og hollandske gigant, Fortis.

En udtalelse fra det faglige London-møde taler om, at der nu er behov for fairness i sektoren og tøffe aktioner. Der må ske en total ændring i den måde, finansverdenen arbejder på.

Udtalelsen, der fik støtte af UNI-Europa, der blandt andet tæller ansatte i finanssektoren, lægger op til, at der kommer offentlige midler ind i redningsplanerne, men at der følger kontrol med pengene, så bankerne og finansinstitutterne ikke fortsat kaster sig ud i eventyr efter eventyr.

EFS lægger også op til, at der etableres et europæisk vurderingsagentur, der får muligheder for at vurdere sektoren og dens aktører. Penge skal fortsat investeres, men i den egentlige produktion, der skaber ordentlige job og egentlige produkter og teknologier og ikke i papirer, hvor spekulation i fortjenester er målet og ikke ordentlige, bæredygtige produkter.

”Handling fra regeringer er nødvendig for at sikre, at midler er til rådighed for investeringer i den reale økonomi, hjælper med at udvikle grønne job og teknologier og en bæredygtig udvikling”, hedder det i den særlige London-erklæring.

Den efterlyser også handling, der ændrer den politik, der i konkurrenceevnens navn skærer ned på lønstigninger og reducerer den sociale beskyttelse i den politik, der en gang hed ”at gøre din nabo til tigger”.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.