Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Finanspagt kun et skridt i tysk spor

31. Jan. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

31.01.2012 Den tyske kansler, Angela Merkel, tog ikke alle stik hjem på mødet i Det Europæiske Råd i aftes. Men de 24 lande, der ligesom Tyskland tilsluttede sig en traktat for stabilitet, koordinering og styring i Den Økonomiske og Monetære Union, tog et klart skridt i retning af Merkels krav til en finanspagt. Pagten lægger op til den disciplin i landenes budgetpolitik og indskrev muligheder for sanktioner mod lande, der ikke overholder de skærpede spilleregler, som Merkel krævede.

Pagten blev straks modtaget med begejstring af formanden for Den Europæiske Centralbank, Mario Draghi, der er på Merkels linje.

- Det er det første skridt mod en finanspolitisk union. Det vil helt sikkert styrke tilliden i eurozonen, sagde Mario Draghi ifølge Reuters.

Overtræder lande reglerne om stram budgetdisciplin, hvor udgangspunktet er balance i regnskaberne, men underskud på 0,5 procent af BNP kan accepteres, kan EU-Domstolen komme i spil. Bøderne kan blive på op til 0,1 procent af landets BNP.

Også lande, der underskriver pagten, men ikke er med i eurozonen som blandt andre Danmark, kan blive idømt bøder. Men mens bødekassen for eurolande ligger i zonens krisefond, havner de øvriges bøder i EU’s kasse.

I en udtalelse fra eurozonens lande hedder det, at det er et stort skridt frem mod en uigenkaldelig finanspolitik og økonomisk integration og stærkere styring i eurozonen.

Storbritannien vil holde kontrol med pagten

Kun Tjekkiet og Storbritannien undlod at tilslutte sig pagten, der nu ventes underskrevet på topmødet den 1. og 2. marts og træder i kraft, når mindst 12 eurolande har godkendt den.

Den britiske, konservative premierminister, David Cameron, understregede efter topmødet, at pagten ikke stiller Storbritannien over for nye forpligtelser i EU og ikke giver nye kompetencer til EU. For Cameron var det helt afgørende, at pagten ikke berørte det indre marked, der for ham er det helt afgørende ved samarbejdet i EU.

- De må ikke tage skridt, der på nogen måde underminerer det indre marked. Vi vil holde vagt som en høg, sagde David Cameron ifølge BBC.

Cameron er også imod, at finanspagtens deltagere benytter EU’s institutioner. De må selv betale gildet, er den britiske regerings holdning.

Netop møderne var en af knasterne i diskussionerne, da især Polen stillede som krav for deltagelse, at landet kom med til topmøderne i eurogruppen. Det endelige kompromis blev, at eurolandene mødes mindst to gange om året, og ikke-eurolandene bliver inviteret med til mindst et af dem og ellers, når der træffes afgørende beslutninger om at ændre pagten eller forhold vedrørende konkurrenceevnen.

Flere midler i ny redningsfond

Som ventet godkendte stats- og regeringscheferne også, at den kommende europæiske stabilitetsmekanisme, ESM, bliver rykket frem, så den kan hjælpe et år tidligere end oprindelig planlagt og nu kan blive funktionsdygtig fra 1. juli. Fonden får 500 milliarder euro at gøre godt med. Flere lande også uden for EU ønsker en redningskasse med flere penge, men på det punkt stod Angela Merkel fast i et krav om, at tyske skatteborgere ikke skulle risikere at betale mere til redningskassen.

Grækenland kom kun til at spille en rolle i kulisserne. Angela Merkel havde allerede før topmødet lagt distance til sit forslag om en egentlig styring af den græske økonomi. Nu venter man på en afklaring af de private kreditorers bidrag til redningen af Grækenland. Den græske premierminister, Lucas Papademos, sagde ifølge Reuters, at han håbede at få en aftale med kreditorerne om at omlægge lån på 200 milliarder euro inden for de nærmeste dage. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.