Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

07.10.10 Udspil om finansskat kan give 25 mia. euro

07. Oct. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-Kommissionen spillede i dag ud med sine forslag om skat på aktiviteter inden for finanssektoren. Forslagene har to grene, en afgift på finansielle transaktioner, der skal aftales i det internationale samarbejde, og en særlig skat i EU af selskaberne i den finansielle sektor og lønningerne.

Den finansielle sektor har modtaget gigantiske summer under de seneste års krise. Den har samtidig ikke tradition for at bidrage meget til statskasserne. En global afgift på finansielle transaktioner skønnes imidlertid at kunne hive 60 milliarder euro hjem, selv om særlige finansielle udbud som derivater ikke tages med. En europæisk afgift på aktørerne på det europæiske marked, som anses for mere realistisk at blive en realitet, kan efter Kommissionens skøn indbringe 25 milliarder euro.

EU-kommissær Algirdas Semeta sagde ved præsentationen af den ny meddelelse, at man med forslaget ville sikre, at den finansielle sektor bidrager til de offentlige finanser. Sektoren er i dag underbeskattet. Beskatningen vil samtidig ikke blive så hård, at den underminerer den europæiske konkurrenceevne.

- Jeg mener, at de ideer, som Kommissionen her kommer med, er de rigtige for at sikre, at den finansielle sektor yder et rimeligt bidrag til de mest hastende udfordringer i EU og globalt, sagde Algirdas Semeta.

Op på møder i DER og G20

Skatter og afgifter inden for den finansielle sektor har spøgt længe. Det var den tidligere nobelpristager i økonomi James Tobin, der kom med ideen til en global afgift på finansielle transaktioner. I årevis har der imidlertid været modstand af afgiften først og fremmest, fordi den kan være svær at administrere og nogle lande ventes at gå udenom. Under finanskrisen har ”Tobin-skatten” fået masser af tilhængere.

På mødet i Det Europæiske Råd i juni var de europæiske ledere enige om, at EU skulle gå i spidsen for at få den vedtaget. Kommissionen fik til opgave at arbejde videre med ideer til skatter inden for den finansielle sektor.

Kommissionens ny forslag kommer op på det kommende topmøde. Det ventes, at det også bliver et input fra EU til det kommende møde blandt G20-landene i november i Seoul.

En skat på de finansielle transaktioner ventes ud over at skaffe indtægter også at begrænse noget ad den uheldige adfærd, som aktører har udvist i stigende grad med hasarderede investeringer.

Mere direkte beskatning af finansielle aktører

Mens Kommissionen lægger op til at beskatte aktiviteterne på det globale marked, er forslagene på det europæiske niveau en mere direkte beskatning af dem, der opererer på markedet. Analyser har vist, at sektoren ikke er nær så hårdt beskattet som andre. Den er også uden for momssystemer. Den bidrager således ikke direkte til genopbygningen og udviklingen.

Derimod noterer Kommissionen sig, at sektoren var den direkte hovedårsag til krisen og modtog betydelig offentlig støtte. Derfor er det rimeligt, at den nu bidrager til at rette op på økonomien igen.

Den mest simple måde er at beskatte selskaberne og ikke transaktionerne. Det kan være profitterne og lønningerne.

Kommissionen tager ikke stilling til, hvad indtægterne fra den finansielle sektor skal bruges til. Det bliver et spørgsmål for de enkelte lande.

De første diskussioner af forslagene kommer op på økonomi- og finansministrenes møde om 14 dage. Derefter får stats- og regeringslederne forslagene til debat på mødet i DER i slutningen af måneden.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.