Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

21.10.08 ILO: Finanskrisen koster 20 millioner job og øger fattigdommen

21. Oct. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Finanskrisen rammer de fattige hårdt. I hele verden skønner FN’s arbejdsmarkedsorganisation ILO, at 20 millioner flere kvinder og mænd bliver ledige. Men samtidig fører den økonomiske krise til, at 40 millioner flere kommer til at klare sig med blot en dollar om dagen og over 100 millioner flere må leve for blot to dollar om dagen.

ILO’s generalsekretær, Juan Somavia, anslår, at ledigheden i verden kommer op på 210 millioner mænd, kvinder, unge som ældre til næste år. Det skulle være en trist rekord.

- Krisen i de internationale finansielle systemer har alvorlige konsekvenser for virksomhederne, lønmodtagerne og familier rundt om i verden, udtaler Juan Somavia og tilføjer, at krisen kommer oven på de alvorlige følger for folks liv, som de stigende energi- og fødevarepriser har.

ILO’s generalsekretær bemærker, at det nu er afgørende at gøre noget ved den sociale beskyttelse. Den må opretholdes eller forstærkes. De sunde virksomheder må overleve og ikke mindst de sunde små og mellemstore virksomheder, der i dag ikke kan få kreditter, må sikres hjælp. Det er samtidig hverken fyringer eller lønnedgang, der er midlet til at komme ud af krisen.

- De, der ikke har noget ansvar for krisen, men som nu og i den kommende tid bliver fyret eller udsat for lønnedgang, må hjælpes, mener Juan Somavia.

I udtalelsen fra ILO hedder det, at det finansielle system nu må genskabes og reguleres, så ustabiliteten bliver mindre. De gode gamle værdier som almindeligt hårdt arbejde skal igen i højsædet. Udtalelsen retter et hårdt angreb på de nye måder, markederne har fungeret på med hurtige, lettjente penge.

”Vort finansielle system må støtte og ikke underminere fairness i samfundet og vigtigheden af bæredygtige virksomheder og ærligt og produktivt arbejde i stabile og fredelige samfund”, hedder det.

ILO går videre med kritikken og siger, at når deregulering altid ses som den bedste politik uanset omstændighederne, så bliver den en ideologi og ikke et redskab.

Juan Somavia er tilfreds med, at USA’s afgående præsident George Bush og Frankrigs Nicolas Sarkozy i weekenden aftalte, at der bliver flere topmøder om den finansielle krise og svarene på den. Han finder, at de må føre til beskyttelse og videreudvikling af bæredygtige virksomheder og ordentlige job.

- Vi må skabe en bedre forbindelse mellem produktivitet og lønninger og mellem vækst og beskæftigelse, sagde Juan Somavia.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.