Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Tysk-fransk topmøde skygger for EU-flaget

07. Dec. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

06.12.11 Der var tre flag på scenen, da den tyske kansler, Angela Merkel, og den franske præsident, Nicolas Sarkozy, holdt pressemøde efter deres topmøde, der mundede ud i et forslag til ugens EU-topmøde om at ændre traktaten. Der var det tyske flag og det franske, men mellem dem kunne man skimte det blå EU-flag med dalende stjerner, ironiserer det britiske dagblad The Guardian efter mødet i Paris.

Ingen tvivl. Den tysk-franske tandem træder til, før de 27 EU-lande samles torsdag og fredag i Bruxelles. Fra Merkels og Sarkozys møde udgår et papir til formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, med forslaget til, hvad konklusionerne fra topmødet bør omfatte. Hvor Van Rompuy tidligere har negligeret fransk-tyske udspil før møder i DER og pointeret, at det er hans konklusioner, der arbejdes på, tvivler næppe nogen på, at de fredag er i tråd med de fransk-tyske forslag.

Kun to af det europæiske flags stjerner var synlige, skriver The Guardian efter mødet i Paris. Alligevel var de landes ledere enige om, at deres forslag var for alle 27 lande og ikke blot de 17 lande i den stormombruste eurozone. De to ledere understregede, at de helst så en fælles, europæisk løsning – efter de tysk-franske linjer. Men som det blev tilfældet med euro-pagten lagde Nicolas Sarkozy op til, at en ændring af traktaten kunne blive for kun eurolandene, hvis der var for store problemer med de øvrige, plus for de lande, der ønskede at tilslutte sig ændringen.

Tvekamp med slag, parader og undvigelser

Før mødet var øjnene hos iagttagere rettet mod de forskelle, der hidtil har været på de to landes regeringers krise- og EU-politik. På centrale punkter har der hidtil været forskelle. Det politiske slag i Paris viste, at de to landeres ledere tog imod og gav.

Angela Merkel har hidtil stået fast på, at private investorer skal bidrage til kriseløsninger. Det blev tilfældet i nedskrivningen af den græske gæld, men på det punkt måtte hun give sig for de franske argumenter og krav.

Kansleren har krævet, at der bliver klare sanktioner mod lande, der bryder budgetregler og bruger løs, så underskuddet overstiger tre procent af BNP. På det punkt gik kanslerens argumenter rent ind. Forslaget taler om automatiske sanktioner, hvis eurolandene bryder spillereglerne, men de undviger, når det gælder, hvilke sanktioner der bliver tale om.

Derimod synes Sarkozy at gå sejrrigt ud af udvekslingerne om EU-Domstolens rolle. Domstolen får efter forslaget ikke magt til at gribe direkte ind over for et lands budget. Men domstolen kan dog bedømme, om eurolande bryder de ”gyldne spilleregler” for samarbejdet.

Tvivl om rednings- og stabilitetsfondene

Frankrig og Tyskland ventes i dag at komme med et fælles, mere detaljeret forslag. Samtidig arbejder EU-systemet med DER-formanden Van Rompuy i spidsen på modeller, der kan sikre, at EU-traktaterne hurtigt kan ændres uden at der behøver at blive nationale implementeringer.

EU-kommissær Maros Sefcovic sagde i går på et møde i Bruxelles, at han mente, at det meste kunne klares gennem en protokol, og det er tilsyneladende også en model, Van Rompuy har i tankerne.

Reuters og BBC skriver, at der arbejdes på en tilpasning, så eurozonens lande kommer tættere sammen om en finanspolitik med stramme krav til budget- og lånepolitik. Frankrig og Tyskland ønsker tilsvarende, at en ændring allerede er på plads i marts.

Van Rompuy kalder den gyldne regel det, der allerede er reglen, at et underskud på budgettet skal være på under tre procent og loftet for gæld 60 pct. af BNP.

Rompuy taler om, at EU-Kommissionen skal kunne gribe ind med politiske krav, hvis lande har brug for nødhjælp.

Samtidig skal hjælpefonden omdannes, så den kan låne direkte fra den Europæiske Centralbank og dermed nærme sig en bankstatus. Der arbejdes også på, at finans- og stabilitetsfonden EFSF allerede bliver erstattet af den ny stabilitetsmekanisme ESM til sommer, men hvor der er tvivl om, hvad kapitalgrundlag, den får. Den er usikkert, om den får 500 milliarder euro at arbejde med.

Retningen i forslagene fra Rompuy er den samme som forslagene fra Merkel-Sarkozy, men går ikke så langt.

Storbritannien afviser hurtig traktatløsning uden britiske garantier

De forskellige forslag, der nu cirkulerer, møder allerede modstand fra Storbritanniens premierminister, David Cameron. I dagens the Times understreger Cameron, at hvis landene i eurozonen vil øge samarbejdet og bruge EU-traktaten til det, så kræver Storbritannien, at det står klart, at det ikke kan gå imod britiske interesser.

Samtidig peger den konservative premierminister på, at det ikke er ved traktatændringer, euroen reddes. Det er ved at angribe de grundlæggende problemer i landene.

- Du er nødt til at tage fat på problemerne med konkurrenceevnen, problemer med underskud, du er nødt til at gøre noget for at overbevise markederne om, at du er seriøs, påpeger Cameron.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.