Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

10.10.11 Merkel og Sarkozy kører forbi EU til G20 med kriseplan

10. Oct. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Den afgørende kriseplan, som Frankrigs præsident, Nicolas Sarkozy, og den tyske kansler, Angela Merkel, strikker sammen, kommer ikke op på næste topmøde i EU. Det skulle være holdt i næste uge, men skubbes formentlig en uge, kom det frem i dag. Udsættelsen giver dog næppe tilstrækkelig tid til, at det fransk-tyske udspil er klar. I stedet samler de to statsledere trådene, før verdens førende politiske ledere mødes i Cannes i begyndelsen af november i G20-kredsen. En succes i Cannes skal således bane vej for et fremstød for Sarkozy inden næste forårs præsidentvalg i Frankrig.

Sarkozy og Merkel holdt begge kortene tæt til kroppen efter deres møde i Berlin søndag om den europæiske, økonomiske krise, der forgrener sig til den øvrige verden. De to statsledere sagde ifølge en række medier efter et pressemøde, at de finder, at de to lande har et særligt ansvar for at stabilisere euroen. De arbejder derfor videre med forslag og vil have dem klar i slutningen af måneden.

- Vi har besluttet at lægge svar frem i slutningen af måneden, for Europa må løse sine problemer på G20-topmødet i Cannes, sagde Nicolas Sarkozy.

Angela Merkel sagde, at der ikke kommer detaljer frem om forslaget før sidst på måneden. Hun blev støttet af Sarkozy, der dog ifølge BBC påpegede, at den fransk-tyske enighed var total.

Det stod trods tavsheden om forslaget dog fast, at målet var både at komme med et bæredygtigt svar på den græske krise, finde en vej til at indskyde kapital i de europæiske banker og komme med forslag til, hvordan der kan komme gang i økonomien i eurozonen. Land efter land erkender, at tal for den forventede vækst til næste år er for høje. Krisen varer ved.

Frankrig og Tyskland er drivkraften

Angela Merkels pressetalsmand, Steffen Seibert, sagde i dag ifølge Reuters, at det fransk-tyske udspil ikke er en mirakelløsning, der klarer alle økonomiske problemer. Der bliver tale om et bidrag. Steffen Seibert understregede samtidig, at de to lande er i kontakt med andre europæiske partnere, men at det er Frankrig og Tyskland, der er drivkraften og står for arbejdet.

Andre lande i Eurozonen bliver dermed blot informeret om udviklingen og er ikke egentlige deltagere i det fransk-tyske udspil.

På EU-topmødet og det kommende møde i euro-zonen bliver et af hovedspørgsmålene, hvordan den europæiske styring af økonomien kan styrkes for fremtiden. Angela Merkel taler mere og mere for, at det er nødvendigt med en ændring af Lissabon-traktaten, der først og fremmest vil styrke den økonomiske integration og sætte begrænsninger for landenes frie tøjler til at stifte gæld og operere med budgetunderskud.

Merkel taler først og fremmest om en styring af økonomien, mens andre også taler om en større integration af andre områder, og EU-Kommissionen ønsker en styrkelse af politikken for det indre marked.

I Storbritannien taler flere ministre for, at det nu er på tide at trække politik tilbage fra EU. Tidligere premierminister John Major talte i weekenden direkte om en gennationalisering af dele af politikken. Men finansminister George Osborne ser derimod muligheder i finansministrenes samarbejde om krisen og vil skabe alliancer med andre landes finansministre.

Storbritannien har færre penge i klemme i Grækenland end andre store lande og har set med bekymring og forbavselse på, at krisen fik lov at udvikle sig i euro-zonen.

Mohamed El-Erian så den græske fare

Som det hedder i Der Spiegel, så alle i eurozonen blot på, at grækerne fortsatte en uansvarlig økonomisk politik, selv om der var kriterier at overholde i vækst- og stabilitetspagten. Mens verdens største investeringsselskab, PIMCO, der kontrollerer over 1,05 trillion euro til investeringer – eller fire gange det tyske nationale budget – i 2009 på få måneder solgte sin beholdning af græske obligationer og reddede sine udestående hjem, fortsatte europæiske med lukkede øjne at købe græske papirer.

PIMCO’s leder, Mohamed El-Erian, og folkene i selskabet troede, at der blev kontrol med Grækenland, da det økonomisk svage land blev optaget i eurozonen. De troede, der ville falde brænde, hvis landet ikke fulgte spilleregler. Da de opdagede, at det intet skete, og der med El-Erians opfattelse var udbredt kræft i zonen, solgte PIMCO skyndsomt ud.

Nu sidder især franske, men også store banker i andre lande med sorteper. I weekenden måtte den belgiske stat overtage den belgiske del af fransk-belgiske Dexia, og samtidig lod Sarkozy og Angela Merkel forstå, at de finder, at de europæiske storbanker må reddes og have indskudt ny kapital.

Financial Times fremhæver, at der trods talen om enighed stadig synes splittelse mellem Merkel og Sarkozy i synet på, hvem der skal betale nye redninger. Frankrig, hvis banker har de spørste problemer med store poster i græske og andre usikre papirer, ønsker en bred løsning. Den skal gå på, at den ny stabiliseringsmekanisme, EFSF, får flere midler, og penge dermed kan indskydes fra EFSF.

Merkel har hidtil derimod slået på, at det er de enkelte lande, der må træde til med hjælpepakker. I Tyskland er der er udbredt frygt for, at skatteyderne kommer til at betale for andre landes og andre landes bankers uansvarlige politik. Sarkozy ønsker derimod en bred EU-løsning, så det ikke bliver franske skatteydere, der op til er fransk valg kommer til at betale for krisen.

Trojka arbejder stadig på rapport om Grækenland

Mens Europa kommer i centrum på G20-mødet den 3. og 4. november, kommer Grækenland i centrum på topmødet i EU. Men også her bliver det med deltagelse fra aktører uden for EU. Begrundelsen for den ventede udsættelse af topmødet er ifølge Reuters, at den rapport om Grækenland, som et trekløver arbejder på, endnu ikke er færdig. Stats- og regeringslederne og deres embedsmænd skal have tid til at læse rapporten.

Den særlige trojka består af EU-Kommissionen, den Europæiske Centralbank og endelig Den Internationale Valutafond, IMF, der dermed igen med sin tilstedeværelse understreger, at EU ikke er ene om at løse den europæiske krise.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.