Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Den parallelle banksektor skal frem i lyset

19. Mar. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

19.03.2012 De traditionelle banker taber terræn til en parallel banksektor, der hidtil har levet uden for de normale tilsyn med banker. Det anslås, at den alternative sektor tegner sig for 25-30 procent af den finansielle sektor og er steget fra 21.000 euro i 2002 til anslået 46.000 euro i 2010.

Tidligere var især USA kendt for at have et udbredt skyggebanksystem, men de senere år vokser den alternative branche i Europa. EU-Kommissionen lægger med en grønbog og høring op til, at der skabes klarhed over den parallelle banksektor og kommer ideer frem til, hvordan den kan reguleres.

EU-kommissær Michel Barnier ønsker klarhed over, hvad den parallelle banksektor er for en størrelse, hvordan den arbejder, og hvordan der kan vedtages en passende regulering, så der også på det punkt bliver en bedre regulering af den finansielle sektor, og risikoen for nye kriser undgås.

Den Europæiske Union har udvist globalt lederskab ved at gennemføre ambitiøse reformer inden for finansiel regulering, især på bankområdet. Det, vi vil undgå, er, at finansielle aktiviteter og virksomheder omgår de eksisterende og planlagte regler og dermed skaber nye risikokilder i finanssektoren, siger Michel Barnier i forbindelse med vedtagelsen af Kommissionens udspil.

Høringen skal kaste lys over den parallelle banksektor, men Kommissionen peger allerede på, at den er aktiv på en række områder. Det gælder:

1. de såkaldte "money market funds" og andre typer investeringsfonde eller produkter, der har karakter af indlån.

2. investeringsfonde, der yder lån eller er lånefinansierede, Exchange Traded Funds (EFT) og hedgefonde.

3. finansieringsselskaber eller børsmæglerfirmaer, der tilbyder lån eller lånegarantier eller udfører likviditets- og/eller løbetidstransformationer uden at være reguleret på samme måde som banker.

4. forsikrings- og genforsikringsselskaber, der udbyder eller garanterer låneprodukter og transaktioner i form af ”securitisation” og værdipapirudlån og genkøbsaftaler (repo).

Kommissionen understreger, at den parallelle banksektor udfører opgaver, der er med til at forbedre erhvervslivets muligheder for at få finansieret opgaver. Den skaber for eksempel supplerende finansieringskilder og tilbyder investorerne alternativer til bankindskud. Men kan også udgøre en potentiel risiko for den finansielle stabilitet på lang sigt, fordi der opstår ukendte risikokilder i finanssektoren og potentielle afsmittende virkninger fra denne sektor til den regulære banksektor. Pmh og EU-Kommissionen

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.