Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.10.08 EU-topmødet går videre med økonomiske planer

16. Oct. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De 27 stats- og regeringsledere støttede på EU-topmødet i Bruxelles såvel de planer, som euro-landenes økonomi- og finansministre lagde grunden i søndags, som de planer, de enkelte lande har udarbejdet for at få landene ud af den finansielle krise. Men den franske præsident og EU-formand, Nicolas Sarkozy, gik videre og foreslog på mødet, at EU går videre og lægger op til ændringer i hele den måde, samarbejdet foregår på i verden.

Den britiske premierminister, Gordon Brown, var tidligt ude med forslag om, at den Internationale Valutafond, IMF, bliver ændret. Sarkozy tænkte i samme baner og foreslog, at der netop sker ændringer i de institutioner, der blev oprettet efter 2. verdenskrig og ville have indkaldt til et topmøde om det i november.

Den ventes, at nogle af de store udviklingslande som Kina, Indien, Brasilien og Mexico kan få en forstærket placering i et nyt samarbejde.

Topmødet fastholdt, at de nye hjælpeprogrammer ikke må sætte tvivl om de økonomiske betingelser, der ligger i vækst- og stabilitetspagten. Franske forslag om at få særlig industrihjælp med i konklusionerne fra topmødet blev også skudt ned.

Ifølge statsminister Anders Fogh Rasmussen var der en klar frygt for, at en godkendelse af forslaget ville give lande anledning til at yde ulovlig statsstøtte.

- Den slags formuleringer skal være bredere. Vi skal ikke smugle statsstøtte ind ad bagvejen, men sikre vækst og beskæftigelse først og fremmest gennem de nødvendige strukturændringer, der er i gang, sagde Anders Fogh Rasmussen.

Flere stats- og regeringsledere har anklaget en række bankledere for at være griske og tage sig godt betalt i deres job og hentes gigantiske beløb gennem alverdens aflønningsformer. Stats- og regeringslederne konkluderede, at aflønningerne skal stå mål med udviklingen i firmaerne og at de voldsomme gyldne håndtryk ikke er vejen frem ligesom de aflønningsformer, hvor bankchefer får store ekstrabeløb for fremdrift, hvis de samtidig sætter bankernes liv på spil.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.