Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

11.02.09 To ekstra EU-topmøder – job i fokus til maj

11. Feb. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den økonomiske krise er nu så foruroligende, at det tjekkiske EU-formandskab holder to ekstra EU-topmøder i foråret. Den første marts bliver der et uformelt topmøde om især de finansielle spørgsmål, og i maj kommer beskæftigelsen og de sociale problemer i centrum for debatterne på et topmøde i Prag.

På et pressemøde i Bruxelles sagde den tjekkiske premierminister, Mirek Topolánek i dag, at krisen nu bekymrer ham, og at den berører alle. Derfor var det nødvendigt med en fælles indsats og koordinering, hvis landene skulle komme ud af den uden at skade hinanden. Det indre marked var et middel, og derfor måtte spillereglerne overholdes, så protektionismen ikke fik overhånd.

- Alle skal overholde reglerne, sagde Mirek Topolánek uden at ville komme ind på sin tidligere kritik af den franske præsident Sarkozy for at beskytte franske bilfabrikker på bekostning af tjekkiske arbejdspladser.

Det tjekkiske formandskab agter ikke at overtage det arbejde, der foregår blandt økonomi- og finansministrene og EU-kommissionen med EU’s økonomiske genopretningsplan. Det ekstra topmøde den 1. marts skal derimod sætte ECOFIN’s arbejde i relief og understrege, at stats- og regeringslederne tager det alvorligt. Samtidig bliver det en forberedelse af det egentlige forårstopmøde den 19. og 20. marts og det G20-møde, der holdes i London i april.

Det møde bliver også behandlet på en samling i Berlin den 22. februar, som den tyske kansler Merkel står bag.

Stats- og regeringslederne kommer til at diskutere de offentlige finanser og vækst- og stabiliseringspagten.

EU-kommissionen spiller allerede i næste uge ud med sin vurdering af pagten, og den 25. februar følger en rapport om det finansielle marked, der også tager de omdiskuterede hedge fonde, kapitalfonde og ledernes lønninger op. Kommissionen indbyder samtidig arbejdsmarkedets parter til at deltage i debatten.

EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, sagde på pressemødet, at man også tager de sociale aspekter op, og at den særlige globaliseringsfond kommer frem i debatten.

Pengene i fonden ligger foreløbig og venter. Kommissionen besluttede i går at give støtte til omstilling af 1.082 fyrede arbejdede på spanske bilfabrikker, men det er kun den 15. fabrik, der har søgt om støtte, og der er kun udbetalt 67 mio. euro til støtte til 15.000 fyrede arbejdere.


Større fleksibilitet

Mirek Topolánek lagde vægt på, at EU forsøgte at få noget positivt ud af krisen. Det var muligt på længere sigt at forbedre den europæiske konkurrenceevne. Arbejdsmarkedet skulle ændres, så der var større fleksibilitet. Energipolitikken skulle strammes, så der blev brugt mindre energi, og EU-landenes afhængighed af forsyninger af energi uden for EU skulle blive mindre.

Mirek Topolánek fremhævede, at krisen ikke kun er europæisk, men global. Og det er ikke kun en krise for erhvervslivet. Arbejdsmarkedet er også i krise.

- Vi har nu 40.000 flere ledige hos os. Derfor skal vi diskutere, hvad vi kan gøre og samtidig undgå, at vi alle begynder på protektionisme, sagde Mirek Topolánek.

José Manuel Barroso ville heller ikke kommentere konflikten mellem Frankrig og Tjekkiet om bilproduktionen. Men han understregede, at konflikten i bilindustrien havde gjort, at det var en af dem, der blev tænkt på at støtte, da EU kom med sin redningsplan. Den industri skulle ikke udslettes på grund af en midlertidig krise.

- Men det skal være bæredygtige redningsplaner, og de skal gerne række ud i fremtiden. Fremme mere miljørigtige biler, sagde Kommissionens formand.

Kommissionen ser på de enkelte redningsplaner, og der kommer et punkt om det på dagsordenen på erhvervsministrenes kommende rådsmøde.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.