Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

07.11.08 EU-topmødet er - vistnok - enig om styring af finansmarkedet

07. Nov. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det ekstraordinære, uformelle EU-topmøde fredag var indkaldt for at lægge en fælles linje for EU's stats -og regeringschefer forud for G20-mødet i Washington i næste uge. Her skal den vestlige verdens ledere drøfte, hvordan den finansielle krise skal løses. Ifølge den franske præsident og EU-formand Nicolas Sarkozy var alle EU-lande på topmødet enige om EUs budskab i Washington. IMF, Den Internationale Valutafond, skal have stærkere muskler, det finansielle system skal genopbygges, der skal laves et system til tidlig varsling af problemer, EU skal have et koordineret overvågningssystem, og man skal forbedre gennemsigtigheden omkring de finansielle institutioner og stramme lovene for revision.

"Ingen finansielle institutioner, ingen dele af markedet og ingen geografiske områder skal kunne undgå den nødvendige og passende regulering eller tilsyn," hedder det i topmødeerklæringen. Men "det er ikke tanken, at vi skal gå fra den totale mangel på regulering til et overreguleret marked," sagde Rådsformanden, Frankrigs præsident Nicolas Sarkozy.


Bølgerne gik højt

I løbet af det tre timer lange møde havde der været "temmelig intense" forhandlinger, forklarede Sarkozy, men han mente, at man nu stod med et "fælles signal", en vision for omstrukturering af vores finansielle system. Den tjekkiske statsminister Mirek Topolánek kaldte det i European Voice for "en meget heftig diskussion".

EU-linjen omfattede også et udspil omkring lønningerne til topchefer. Storbritanniens premierminister Gordon Brown sagde efter mødet, at han ønskede, at selskabernes lønninger blev kædet bedre sammen med chefernes langsigtede resultater for deres virksomheder, men han kunne ikke støtte et belgisk forslag om at sætte en konkret øvre grænse.

Europa-Kommissionen vil nu udarbejde en pakke af forslag til fremlæggelse i slutningen af november, og det er planen, at de skal drøftes af EU-lederne på det ordinære topmøde den 11.-12. december. Topmødeerklæringen fastsætter en periode på 100 dage til at få de nye foranstaltninger gennemført. Derefter forestiller man sig et nyt topmøde, hvor man dels evaluerer processen indtil nu og dels er klar med en række mere grundlæggende forslag til forbedringer af den internationale økonomiske arkitektur.


Svensk modstand mod detaljerede regler

Den franske linje mødte især opposition fra svensk, tjekkisk og britisk side. Den svenske statsminister Fredrik Reinfeldt sagde efter mødet til avisen Dagens Nyheter, at Frankrig ønsker at gå alt for meget i detaljer om, hvordan det finansielle system skal ændres. Han var dog tilfreds med mødet, fordi Frankrig, efter svensk pres fjernede henvisningerne til de mest detaljerede forslag. Han afviste Sarkozys erklærede enighed efter mødet. På de uformelle møder bør der ikke tages beslutninger, sagde han, og ifølge Reinfeldt tager de europæiske ledere ikke til mødet i Washington med et fælles EU-mandat.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.