Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Links

27. Mar. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Kommissionen. Hjemmeside om det indre marked - færre barrierer - flere muligheder (på engelsk). Kommissionens Generaldirektorat for det indre marked og tjenesteydelser (på engelsk). Reglerne for det indre marked berører mange andre Generaldirektorater i Europa-Kommissionen, se en oversigt.

Kommissionens overblikssider omkring lovgivning - Indre marked (på dansk). Her er undersider for fri bevægelighed for personer, tjenesteydelser, varer og kapital. Desuden sider om finansielle tjenesteydelser, selskabsret, intellektuel ejendomsret og offentlige kontrakter.

Kommissionens repræsentation i Danmark - sider om Økonomiske spørgsmål, forbrugerspørgsmål og indre marked.


 

De enkelte politiske områder:

 

Fri bevægelighed for personer:

 

Fri bevægelighed for tjenesteydelser, servicedirektiv:

Folketingets EU-oplysning. Dokumenter om servicedirektivet.

Fri bevægelighed for varer:

 

Fri bevægelighed for kapital, ØMU:

Euro-serveren - Euroen : vores valuta. Europa-kommissionens server med information om den økonomiske og monetære union.
Den europæiske Centralbank ECB. Ligger i Frankfurt, Tyskland.
Konvergensprogram for Danmark 2009. Årbog fra Finansministeriet. Som en del af Stabilitets- og Vækstpakken skal EU-landene - også uden for ØMUen - fremsende konvergensprogrammer, hvor man forklarer hvordan man vil arbejde for at overholde pakkens økonomiske kriterier.

 

Andre spændende sider:

Ny Agenda. Tænketank udsprunget af Juni-bevægelsen. Har til formål, at "fremme analyser og debat omkring EUs virke og juridiske rammer ud fra et demokrati- og medborgerskabsperspektiv".

 

 

/ Bo Sørensen, LO, senest rev. februar 2010.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.