Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.
 • 16. Dec. 2016 kl. 13:38

  Et af kommissionsformand Junckers store prestigeprojekter er det nye fælles europæiske solidaritetskorps. Fra faglig hold frygter man, at det kan blive gratis arbejdskraft og ende med at bruge midler, der ellers skulle bekæmpe ungdomsarbejdsløshed direkte.

 • 08. Dec. 2016 kl. 10:56

  I går lancerede Kommissionen det såkaldte Europæiske Solidaritetskorps. Korpset er en af præsident Junckers politiske kæpheste, og skal have til formål at styrke solidariteten i en tid med politisk opbrud.

 • 13. Oct. 2015 kl. 14:10

  Flere og flere højtuddannede får ikke brug for deres viden på jobbet, hvor den afgørende uddannelse ofte finder sted på arbejdspladsen. I et stort antal job er der ikke brug for boglige færdigheder og heller ikke IT-kundskaber, viser undersøgelser fra et europæisk forskningscenter indenfor uddannelse

 • 12. May. 2015 kl. 15:16

  Samarbejdet om de videregående uddannelser mellem 47 lande i Bologna processen lider stadig af store mangler. Vidt forskelligt i landene, om de studerende fortsætter på anden del, viser rapport, der gør status

 • 21. Jan. 2015 kl. 12:42

  Den norske regeringen har kigget på dansk ordning med krav om uddannelsespladser i forbindelse med offentlige udbud, efter firmaer ansætter billige udlændinge i stedet for at tage lærlinge

 • 13. Jan. 2015 kl. 10:50

  Trods stor arbejdsløshed blandt de unge får de højtuddannede fra universiteterne i Frankrig hurtigt job, men lønnen er ikke i top

 • 09. Sep. 2014 kl. 15:31

  Yngre i OECD-landene har ikke i samme grad som de ældre en lige så høj uddannelse som deres forældre. Det er en trussel mod en inkluderende vækst, at den sociale mobilitet bremser op, mener OECD’s generalsekretær

 • 08. Sep. 2014 kl. 10:56

  EU satser på videregående uddannelser, men der er behov for faglærte, og unge er flove over at være lærling. Det kræver en samfundsmæssig indsats at vende den skude, mener formanden for Norges Arbeiderparti

 • 04. Sep. 2014 kl. 12:57

  55 procent af de unge i Tyskland tager en faglig uddannelse, og langt de feste får job bagefter. Bag den tyske økonomiske succes ligger en uddannelsespolitik, hvor det akademiske snobberi holdes nede

 • 23. Jun. 2014 kl. 15:15

  Folk med korte eller ingen uddannelse får stadig sværere ved at få et arbejde i EU-landene, viser ny EU-undersøgelse. Folk med mellemlange eller lange uddannelser snupper de nye job især i østlande

 • 11. Apr. 2014 kl. 15:01

  De unge må ud på arbejdspladserne og lære, men det er ikke nok at satse på uddannelser. For at unge skal i arbejde, må økonomien i gang og nedskæringspolitikken høre op, mener den europæisk faglige samling, EFS

 • 05. Mar. 2014 kl. 11:14

  Et kompromis mellem EU-landene om en kvalitetsramme for unges praktikophold udvander et i forvejen dårligt forslag, som EU-Kommissionen stillede, mener den europæiske fagbevægelse, EFS

 • 27. Feb. 2014 kl. 12:26

  40 procent af borgerne skal have en videregående uddannelse, men EU-landenes undervisningsministre og eksperter satte på Rådsmøde fokus på erhvervsuddannelserne

 • 15. Oct. 2013 kl. 12:58

  Den europæiske alliance for praktikpladser fortsætter diskussioner om erhvervsuddannelser, efter undersøgelser viser, at unge med en lærlingeuddannelse har efterspurgte kompetencer

 • 12. Jul. 2013 kl. 10:54

  EU-Kommissionen vil have europæiske universiteter til at tænke globalt og giver fra næste år støtte, så 135.000 studerende og ansatte kan udveksles mellem EU og resten af verden

 • 04. Jul. 2013 kl. 12:17

  Parterne på det europæiske arbejdsmarked, EU-Kommissionen og det litauiske EU-formandskab lover at arbejde for lærepladser til unge og partnerskaber for uddannelse i virksomheder

 • 23. May. 2013 kl. 11:59

  Lærepladser i virksomheder og faglige uddannelser ligger bag lav ungdomsarbejdsløshed i Østrig, mener landets parter på arbejdsmarkedet. Virksomheder kommer til at mangle faglært arbejdskraft, hvis hele generationer af unge tabes

 • 03. Dec. 2012 kl. 12:36

  Borgere må hjælpes til at læse bedre, lærerne må have styrket deres status også i krisetider, familier må inddrages, og uddannelser skal kombinere teori og praksis, mener EU-landenes undervisningsministre

 • 24. Oct. 2012 kl. 16:08

  Over 150 studenter fra Syrien kan få stipendier til at studere i EU-lande i år. EU-Kommissionen åbner op, så EU som led i sin nabopolitik kan forbedre unge, hårdtprøvede syrere til uddannelse i EU

 • 11. Sep. 2012 kl. 15:58

  En række lande får problemer i de kommende år, når lærere i hobetal går på pension på et tidspunkt, hvor uddannelse ses som midlet til en bedre fremtid, og flere unge kvinder end mænd netop ser deres fremtid gennem uddannelse

 • 13. Jul. 2012 kl. 13:57

  Spanien har 1,5 millioner studerende på universiteter og kun 270.000 unge på handelsuddannelser, og de faglige uddannelser halter langt bagud. På det punkt vil Tyskland hjælpe med systemer for uddannelse.

 • 16. Mar. 2012 kl. 11:46

  16.03.2012 Studerende på universiteter og højere læreanstalter må i langt hørere grad end i dag lære nyt på læreanstalter i udlandet. Samarbejdet i Europa om de videregående uddannelser er vigtigt for at fremme et ægte europæisk statsborgerskab...

 • 01. Feb. 2012 kl. 09:44

  01.02.2012 EU’s satsning på at få unge til at studere i et andet land er en succes, konstaterer EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso. På 25 år har udvekslingsprogrammet Erasmus udviklet sig, så 250.000 unge ventes at studere i et andet land i skoleåret, der slutter til sommer...

 • 07. Nov. 2011 kl. 18:14

  Linjerne bliver trukket skarpt op, før EU-landenes undervisningsministre sidst på måneden diskuterer et udspil fra EU-Kommissionen om en modernisering af de videregående uddannelser...

 • 21. Sep. 2011 kl. 17:51

  Danmark er blandt toppen i EU, når det gælder om at skaffe befolkningen en videregående uddannelse. Netop videregående uddannelser er afgørende for konkurrenceevnen og vækst og beskæftigelse. De veluddannede har klart høje beskæftigelse end dem med lav uddannelse...

 • 22. Jun. 2010 kl. 10:24

  De unge i EU-landene har fået øjnene op for den støtte, de kan få til studier i udlandet. Sidste år fik næsten 200.000 unge penge fra det særlige EU-program Erasmus. Det er 8,7 procent flere end året før. Især praktikpladser i virksomheder i et andet land er populære...

 • 15. May. 2009 kl. 12:06

  Af Peder Munch Hansen EU lægger nu de første linjer for arbejdsmarkedet efter 2010, hvor den såkaldte Lissabon-proces for vækst, beskæftigelse og social samhørighed slutter...

 • 20. Feb. 2009 kl. 17:07

  Erasmus-programmet, der er et af EU’s ældste uddannelsesprogrammer, har ført til en række reformer og internationaliseringer inden for de højere uddannelser både i de enkelte lande, i Europa og også videre internationalt...

 • 19. Oct. 2008 kl. 17:01

  De studerendes fri bevægelighed har længe været et emne i EU. Programmet Erasmus giver tilskud, så det er muligt at få friske impulser i et andet land. Nu sætter EU-kommissionen ny fokus på de unges muligheder med en portal, www.study-in-europe...

 • 03. Mar. 2008 kl. 18:32

  Den tættere forbindelse mellem universiteter og erhvervsliv rykkede endnu et skridt frem, da omkring 250 repræsentanter for forskning og erhvervsliv mødtes i sidste uge i et nyt forum...

 • 28. Nov. 2007 kl. 22:55

  EU-kommissionen har i dag indstillet to traktat-krænkelsessager mod Østrig og Belgien, der begrænser adgangen til lægestudierne for studerende fra andre EU-lande. Kommissionens beslutning åbner tydeligvis for den nationale forskelsbehandling, som man hidtil har ønsket at bringe for EF-domstolen...

 • 23. Oct. 2007 kl. 15:49

  EF-domstolen afsagde den 23. oktober en både principiel og vidtrækkende dom på uddannelsesområdet, der er medlemslandenes kompetenceområde...

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.